Fotowoltaika Nowy Sącz

Fotowoltaika pochodzi od słów Photo oznaczające światło i Volt oznaczające jednostkę napięcia elektrycznego. Fotowoltaika to nauka zajmująca się metodami wytwarzania energii elektrycznej, czyli prądu za pomocą paneli fotowoltaicznych, służących do przekształcania energii pochodzącej ze słońca w elektryczność poprzez efekt fotowoltaiczny (zjawisko badane w fizyce, fotochemii i elektrochemii).

Fotowoltaika w Nowym Sączu działa na tej samej zasadzie co w innych miastach, czyli przetwarza energię słoneczną przy wykorzystaniu modułów fotowoltaicznych zbudowanych z szeregu ogniw fotowoltaicznych na energię elektryczną. Fotowoltaika w Nowym Sączu jest instalowana w dowolnym miejscu o wysokim nasłonecznieniu np. na gruncie, na dachach budynków, na ścianach, a nawet na balkonach bloków czy kamienic. Dzięki urządzeniom obracającym panele fotowoltaiczne mogą nawet obracać się w kierunku słońca.

Fotowoltaika w Nowym Sączu jest co raz bardziej popularna z racje tego, że miasto leży na terenie najbardziej nasłonecznionym w skali całej Polski. Maksymalizuje to efektywność i dzięki temu czas zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę w Nowym Sączu jest jednym z najkrótszych (Szczegóły na zdjęciu poniżej – Mapa nasłonecznienia).

Mapa nasłonecznienia

Mapa nasłonecznienia

Fotowoltaikę Nowy Sącz może z powodzeniem wykorzystywać jako źródło energii, ponieważ nie powoduje emisji gazów cieplarnianych ani zanieczyszczeń, co jest ważne w ramach ochrony zdrowia i klimatu. Tanim i łatwo dostępnym pierwiastkiem wykorzystywanym do budowy paneli fotowoltaicznych jest krzem (Si). Systemy fotowoltaiczne są stosowane od lat 90-tych, a produkowane masowo od 2000 r. jako instalacje samodzielne lub podłączone do sieci elektrycznej.

Fotowoltaika Nowy Sącz do wytwarzania energii wykorzystuje panele fotowoltaiczne złożone z szeregu ogniw krzemowych zawierających materiał półprzewodnikowy. Panele fotowoltaiczne wytwarzają z promieni słonecznych prąd stały, który można wykorzystać np. do ładowania akumulatora celem jej późniejszego odzysku np. w okresach przerw w dostawach prądu podczas burz. Jednak najczęściej fotowoltaika w Nowym Sączu jest przyłączana do sieci energetycznej celem konwersji prądu stałego na prąd przemienny niezbędnego do zasilania domowego sprzętu AGD/RTV. Dzięki inwestycji w fotowoltaikę w Nowym Sączu można zmniejszyć rachunki z prąd do minimum.

Ocieplenie klimatu oraz rozwój technologii wywołały rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną. Branża fotowoltaiki jest już trzecim w kolejności źródłem naturalnej energii po elektrowniach wodnych i wiatrowych. Szacuje się, że ogólnoświatowa moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych PV wzrosła do ponad 300 gigawatów (GW), pokrywając około dwa procent światowego całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. Obecnie najszybciej rozwijającymi się rynkami fotowoltaiki PV są Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone, a Niemcy pozostają największym jej producentem na świecie. Fotowoltaika zapewnia już siedem procent rocznego krajowego zużycia energii elektrycznej w tych krajach i od dawna widziana jest jako źródło czystej słonecznej energii.

Fotowoltaika w Nowym Sączu tak samo jak obecnie na całym świecie przezywa prawdziwy boom.  Mocno zwiększyła się produkcja i podaż i popyt na urządzenia, Nowoczesne technologie zmniejszyły koszty i zwiększyły niezawodność i wydajność paneli fotowoltaicznych. Unia Europejska wspiera rozwój branży instalacji fotowoltaicznych w krajach członkowskich, co wymusiło zmiany w prawie. Korzystne zmiany nastąpiły również w Polskim prawie spowodowały, że Fotowoltaika w Nowym Sączu zaczęła się opłacać. Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej są odczuwalne natychmiast po jej zainstalowaniu, a dofinansowania do zakupu i montażu oraz ulgi podatkowe zmniejszają całkowity koszt instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu gospodarstwa domowe stały się prosumentami, czyli producentami i jednocześnie konsumentami energii elektrycznej wytwarzanej z energii słonecznej.